Sons Petits

Nou Cd/ Nuevo Cd / New Cd

Toy piano project es el títol que acull tots els projectes que Víctor realitza amb els pianos de joguina, i en ell es gesta aquest disc, Sons petits, on Víctor desenvolupa tant la seua vesant de compositor, com la d´intèrpret.
La vida del piano de joguina comença al segle XIX, ja que fa la seua aparició al 1872; poca edat per a un instrument musical que s´ha guanyat un espai entre els instruments més grans. L´exemple més conegut és el de la Suite for Toy piano de John Cage, composada a l´any 1948 per a un espectacle de dansa anomenat A Diversion, dirigit pel coreògraf Merce Cunningham. En Sons petits, el piano de joguina es descriu amb paraules que giren al voltant del teatre, els objectes i el paisatge, on sorprèn el món sonor d´aquests joguets enlairats a la categoria d´instruments. La música s´entén com a poesia i la imaginació es transforma en una melodia carregada de teatralitat, fantasia i il·lusió gràcies a aquests joguets que en principi semblen estar poc capacitats.
Marcel Duchamp, “pobres ferramentes requereixen grans habilitats”
 
Sons petits, està inspirat en persones, en petites histories fantàstiques, amb la intenció de crear un món sonor ple de bellesa. En el procés de la seua creació s´han utilitzat els pianos de joguina amb la seua idiosincràsia sonora plena de imperfeccions al seu mecanisme, però també caixes de música, el propi cos del joguet, com també processament de l´àudio en viu amb programari desenvolupat a l´IRCAM, anomenat Max.
Contacta per adquirir exemplar.

Toy piano project: Sons Petits

 Castellano.

Toy piano project es el título que acoge todos los proyectos que Víctor realiza con los pianos de juguete, y en él se engendra este disco, Sons petits, donde Víctor desarrolla su faceta como compositor, a parte de como intérprete.
La vida del piano de juguete empieza en el siglo XIX, ya que su aparición data de 1872; poca edad para un instrumento musical que se ha ganado un hueco entre los instrumentos mayores. El ejemplo más famoso es el de la Suite for Toy piano de John Cage, compuesta en 1948 para un espectáculo de danza llamado A Diversion, del coreógrafo Merce Cunningham. En Sons petits, el piano de juguete se describe con palabras que giran alrededor del teatro, los objetos y el paisaje, donde sorprende el mundo sonoro de estos juguetes ensalzados a la categoría de instrumento. La música se entiende como poesía y la imaginación se convierte en una melodía cargada de teatralidad, fantasía e ilusión gracias a estos juguetes que a priori parecen ser poco capaces.
Marcel Duchamp, “pobres herramientas requieren grandes habilidades”. 
 
Sons Petits, se inspira en personas, en pequeñas historias fantásticas, con la intención de crear un mundo sonoro lleno de belleza. En el proceso de creación se han utilizado los pianos de juguete, con su idiosincrasia sonora llena de imperfecciones en su mecanismo, pero también cajas de música, el propio cuerpo de los juguetes, como también procesamiento del audio en vivo a través del programa desarrollado por el IRCAM, Max.
Contacta para adquirir un ejemplar.

English.

Toy piano project is the tittle which collect all the projects that Víctor does with Toy pianos, in it is where Sons Petits new CD is born, and where Víctor develops his face as a composer and performer.
Toy piano´s life starts at XIX century, his first appearance was in 1872; very young age for an instrument that has gained a place between big instruments. The most famous example is the Suite for Toy piano by John Cage, written in 1948 for a dance show called A Diversion, a choreography by Merce Cunningham. In Sons petits, the toy piano is described with words around the theatre, the objects and the landscapes, where the sound surprise as a world in itself and the toys are brought to an instrument category. Music is understood as a poetry and the imagination becomes a melody plenty of theatricality, phantasy and joyfulness in this toys that at first instance seems to be less capable.
Marcel Duchamp, “poor tools requires big skils”. 
Son petits, it is being inspired by persons, by little phantastic histories, with the aim of creating a sound environment full of beauty. In the creation process Toy pianos has been used, with his particularity plenty of flaw in the mechanic, also has been used a music box, the body of the toy in itself and the live processing of the sound trough software developed by the IRCAM, Max.
Contact me if you want to acquire one.

Toy piano project: Sons Petits II